Bonnie Zhang

Ships Agency Coordinator WHSS Qingdao

Phone: +86 532 86999614

Mobile: +86 13668893220