Cindy Jiang

Ships Agency Coordinator WHSS Qingdao

Phone: +86 0532 86997361

Mobile: +86 13697650790